Ibishasha ni ibihe muri Fondation FEMIDEJABAT ?

Yanditswe na IGIHE
Kuya 1 August 2018 saa 03:09
36060
0 0

Umukuru wa Fondation FEMIDEJABAT, Tabu Abdallah MANIRAKIZA aheruka gusozera urugendo rwiwe mu Burundi, aho ari nawe yari yatanguje ku mugaragaro ibikorwa vy’iyo Fondation FEMIDEJABAT ku rwego rw’igihugu, ariko NSENGIYUMVA MINANI Félicien , Umuririmvyi akaba ari nawe aserukira imbere y’amategeko Fondation FEMIDEJABAT,atashoboye kwishikira muri ico gikorwa catunganijwe.

Mu kiganiro ikinyamakuru IGIHE caragiranye nawe, ku bibazo bimwe bijanye n’igikorwa c’ukwandika Rumaramazinda y’agahogo k’Abarundi (Encyclopédie de la Musique Burundaise).

IGIHE : Mu migambi yihutirwa iza imbere y’iyindi ya foundation femidejabat, twarabonye ko harimwo ugutegura Rumaramazinda y’agahogo k’Abarundi. Mwoshora kutubwira aho igikorwa mukigejeje ?

Tabu Abdallah MANIRAKIZA: Murakoze kubaza ico kibazo. Muri iki kiringo twabanje kwegeranya amakuru yose yokenerwa kugira ngo iyo Rumaramazinda yandikwe mu buryo bunogangije.

Igice kinini c’iyo Rumaramazinda kizoba kigizwe n’abo bose bagize uruhara mu muziki w’Uburundi, nkaba ntarinze kubavuga amazina. Kwegeranya rero ayo makuru yose bisaba kwubaka ikigega mbitswamakuru co mu buhinga bwa none (base de données), ico na co kikaba gisa n’aho carangiye kuko aho mperukira i Burundi twarakigarageje dusanga gikora neza cane. Muri uyu mwanya, tumaze kwegeranirizamwo abaririmvyi barenga 400 be n’imigwi icuraranga ishika 120 hamwe rero n’indirimbo z’abarundi zigera ku gihumbi.

Uravye ivyo bitigiri urabona ko impinga ikiri ndende. Kukaba nkako kuko igikorwa nyezina co kwegeranya ivyo dukeneye kitaratangura neza kubera ko tukirindiriye gusinya amasezerano yo gukorera hamwe n’Ubushikirangaji bw’Imico kama imbere y’uko vy’ukuri dutangura isekeza ridasanzwe ryo kuvyegeranya.

IGIHE : None mwiteguriye gute kwegeranya ayo makuru yose ko tubona abaririmvyi b’abarundi basabagiye mu Burundi bwose no ku buringanire bwose bw’isi?

Tabu Abdallah MANIRAKIZA : Kubera ko ico kigega mbitswamakuru ubu kiriko kirakora neza, kwegeranya ayo makuru mu ntara be n’amakomine atandukanye y’Uburundi bizokworoha na cane cane kubera ko tuzobifashwamwo n’urukaratasi abagenderezi bacu bazokwiza hose maze bakarwuzuza babifashijwemwo n’abarongozi bo muri ako karere bazoba bariko barakoreramwo.

Ku bijanye naho n’abaririmvyi bari mu mahanga, urwo rukaratasi ruzoshirwa ku kibanza cacu ngurukanabumenyi hanyuma amakuru tuzotororokanya tubanze kuyihweza neza mbere yo kuyabika muri ca kigega mbitswamakuru.

IGIHE : Mwoshobora kuducira ku mayange ibikorwa vyaranguwe aho muherukira mu Burundi?

Tabu Abdallah MANIRAKIZA : Intumbero nyamukuru kwari ukwugurura icese ibiro vyishirahamwe ryacu. Ni ku bw’iyo ntumbero hatumweko abaduserukira mu ntara zose, abo na bo bakaba baritavye ako kamo kw’igenekerezo rya 7 Mukakaro 2018.

Kari n’akaryo ko kwereka abahurikiye muri fondation yacu porogarama nkoreshabumenyi yo muri Ordinateur ndiko ndategura izodufasha mu bikorwa vyacu vya misi yose harimwo n’igikorwa kijanye no gucungera ubutunzi hisunzwe ukuntu amategeko yo mu Burundi abisaba.

Ubwa nyuma naho, kari akaryo keza ko kuraba ko Iradiyo na Televiziyo vyacu bikorera ku ngurukanabumenyi bikora neza ukuri kwamye. Aka kanya nyene, iyo Radiyo ikora amasaha 24 kuri 24 kandi twarashoboye gusohora amakuru y’ikibiriraho umusi twugurura ibiro vyacu. Ku musi na wo wahariwe Abarundi baba mu mahanga, naho nyene twaragerageje ivyuma vyacu ku bijanye no kurungika amasanamu ikibiriraho kandi vyaradukundiye. Abanywanyi bacu bari mu mahanga barashimye.

IGIHE : Tabu Abdallah MANIRAKIZA, usanzwe uri Umukuru wa Fondation FEMIDEJABAT turagushimiye

Tabu Abdallah MANIRAKIZA : Nanje ndabashimiye


Kumenyekanisha

1
Twaje 2-08-2018 à 16:57

Twokwumviriza iyo radio yute?

TANGA ICIYUMVIRO

AMATEGEKO AGENGA IYANDIKWA RY’ICIYUMVIRO CAWE

Kumenyekanisha

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha

Kumenyekanisha